Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Teşekkür Belgesi

Defterdarlığımızda Personel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Bayburt Defterdarlığına aynı unvan ile naklen atanan Adile YAZICI’ ya Defterdarlığımızda yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı  Defterdarımız Sayın Zekeriya KELEŞ tarafından Teşekkür Belgesi verilmiştir.