İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ali Rıza ÖZCAN’ ın Artvin İline Atanması nedeniyle Defterdarımız Zekeriya KELEŞ’ e Veda Ziyaretinde Bulundu.