Teşekkür Belgesi

Defterdarlığımız Gümrük Saymanlık Müdürlüğünde Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak görev Yapmakta İken Konya Defterdarlığı Cihanbeyli Malmüdürlüğüne atanan Ömer TAŞYÜREK’ e Defterdarımız Sayın Zekeriya KELEŞ tarafından Teşekkür Belgesi verildi.