Gümrük Saymanlık Müdürlüğü
Müdür: (Vekil) Ömer TAŞYÜREK
Fax: (348) 813 20 27
Telefon: (348) 813 28 44
Adres: Öncüpınar Gümrük Sahası