Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonumuz;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonumuz;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

Mali disiplinden taviz vermeyen,

Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,

Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,

Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,

Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.